0907933888

SIM 4G là loại SIM sử dụng loại công nghệ mới 4G đã được cải tiến mạnh mẽ về tốc độ truy cập mạng nhiều hơn so với SIM 3G. Bên cạnh đó, SIM 4G vẫn được tích hợp dịch vụ 3G để tùy theo nhu cầu cũng như điều kiện của từng người dùng.

No products were found matching your selection.